Phần mềm quản lý kho và bán hàng TFS

Phần mềm quản lý kho và bán hàng TFS là phần mềm phù hợp với hệ thống cửa hàng, siêu thị vừa và nhỏ. Phần mềm có các chức năng cho phép quản lý dễ dàng số lượng hàng nhập, hàng tồn, theo dõi đơn hàng và báo cáo thống kê về doanh thu và lợi nhuận.