NHÃN ĐÁNH DẤU ĐƯỜNG ỐNG TÙY CHỈNH

Nhãn đánh dấu ống hiệu suất cao và có thể tùy chỉnh của Brady, cho phép bạn dễ dàng xác
định nội dung của đường ống và hướng dòng chảy giúp cơ sở của bạn an toàn và tuân thủ.
Nhãn đánh dấu đường ống phù hợp cho các ngành công nghiệp khác nhau như hàng hải,
hóa chất, dầu khí, thực phẩm và đồ uống, sản xuất và nhiều hơn nữa.

• Hỗ trợ xác định nhanh nội dung của đường ống, đặc biệt là trong trường hợp khẩn cấp
• Tạo điều kiện truy xuất nguồn gốc và loại bỏ lỗi, tiết kiệm thời gian và tiền bạc
• Giảm tỷ lệ tai nạn và tăng cường an toàn trong các cơ sở
• Giảm thời gian bảo trì và sửa chữa
• Tuân thủ các tiêu chuẩn ngành

Máy in dùng in nhãn đánh dấu đường ống: