Tefin

GIỚI THIỆU VỀ TEFIN .,JSC

Công ty cổ phần TEFIN (TEFIN .,JSC) được thành lập bởi một nhóm các nhà quản lý, chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong các lĩnh vực phần mềm, sản xuất nhà máy, logistic và viễn thông.

MỤC TIÊU CỦA CHÚNG TÔI

Mục tiêu của chúng tôi là mong muốn đóng góp, thúc đẩy sự phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam thông qua việc cung cấp các quy trình tối ưu mang tính khoa học đã được chứng minh hiệu quả tại các tập đoàn lớn ở nước ngoài. Chúng tôi cung cấp các công cụ phần mềm, ứng dụng những thành tựu cách mạng công nghiệp 4.0 vào trong sản xuất và quản lý nhằm nâng cao năng suất, tiết kiệm chi phí cho các doanh nghiệp để tăng khả năng cạnh tranh, khả năng thích nghi trong giai đoạn hội nhập, toàn cầu hóa đang diễn ra mạnh mẽ. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là góp phần hỗ trợ, tạo ra làn sóng nâng cao hiệu suất làm việc của người Việt Nam lên ngang tầm các nước phát triển. Doanh nghiệp Việt Nam có thể cạnh tranh trực tiếp với doanh nghiệp nước ngoài và kinh tế đất nước phát triển lên một tầm mới.

THẾ MẠNH CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi là những con người nhiệt huyết, cùng chí hướng, cùng mục tiêu đóng góp cho sự phát triển kinh tế của đất nước. Các thành viên của chúng tôi đã từng trải qua các vị trí quản lý cao cấp ở các công ty trong nước cũng như các tập đoàn lớn của nước ngoài ở nhiều lĩnh vực. Chúng tôi có sự am hiểu về công nghệ kết hợp với sự hiểu biết rõ về hoạt động của nhà máy, sản xuất và logistic. Chúng tôi có những chuyên gia giàu kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực công nghệ, sản xuất tinh gọn, tối ưu hóa. Chúng tôi có những mối quan hệ gắn bó với nhiều nhà cung cấp, nhiều tổ chức lớn trong các lĩnh vực như sản xuất, phần mềm và viễn thông… sẵn sàng hợp tác, hỗ trợ để thực hiện các dự án lớn.