Phần Mềm Điều Hành Sản Xuất TFMES

Phần mềm điều hành sản xuất TFMES được xây dựng trên nền tảng công nghệ tiên tiến nhất để xây dựng hệ thống vận hành sản xuất cho doanh nghiệp. Phần mềm tuân theo chuẩn công nghiệp ISA 95, dựa trên nền tảng truyền thông OPC UA. Đóng vai trò cầu nối giữa các hệ thống quản lý ERP và hệ thống sản xuất để cung cấp thông tin tức thì, hiện trạng sản xuất và bao quát toàn bộ doanh nghiệp. Từ đó đưa ra các dự đoán về việc thực hiện các đơn hàng, khả năng phát sinh lỗi sản phẩm trong quá trình sản xuất để có phương án xử lý kịp thời. TFMES đưa ra nhiều báo cáo thống kê về quá trình vận hành, cung cấp cho nhà quản lý công cụ để tối ưu hóa các quy trình và công đoạn sản xuất, nâng cao năng suất và giảm thiểu chi phí.