Máy tính cầm tay Intermec CK3X

Máy tinh cầm tay CK3X có thiết kế phù hợp cho phép những nền tảng ứng dụng khai thác đầy đủ tiềm năng hiệu suất công việc và cải thiện số liệu hoạt động của máy, đơn giản hóa việc hỗ trợ IT và kiểm soát chi phí hoạt động.